Facebook Pagelike Widget
Kredyt gotówkowy przy dochodzie z wynajmu nieruchomości

Najem jest to umowa w której wynajmujący oddaje w użytkowanie najemcy lokal na czas określony lub nieokreślony. Za tą usługę wynajmujący dostaje wynagrodzenie w postaci czynszu płatnego zgodnie z ustaleniami.

Dostając przelew czynszu i płacąc podatki od wynajmu pojawi się możliwość przyjęcia tego dochodu w kalkulacji zdolności kredytowej. Każdy bank inaczej do tego podchodzi ale można założyć, że są wymagane wpływy, umowa najmu i ewentualnie zapłacone podatki lub PIT.

Najem można rozliczyć jako osoba prywatna rozliczając się ryczałtowo lub w jednoosobowej działalności gospodarczej. Przy uwzględnieniu przychodu w JDG to trzeba wnioskować inaczej czyli tak jak kredyt na zwykłą działalność. Wtedy też nie obowiązują nas przedstawione poniżej minimalne czasy umów najmu w tył i w przód.

Co do banków to poniżej jest zestawienie co dany bank wymaga w przypadku dochodu z wynajmu nieruchomości:

  • mbank – bank ten wymaga minimum 3 miesiące potwierdzenia wynajmu nieruchomości. Dochód wyliczany jest na podstawie 6 miesięcy gdzie przy krótszym okresie przyjmuje średnią z rozliczonych miesięcy. Dokumenty jakie są wymagane to: potwierdzenie własności mieszkania lub nr kw do potwierdzenia własności, aktualne umowy najmu i do wyboru – historia z konta za 6 miesięcy gdzie wpływa najem lub zaświadczenie z US o osiągniętym dochodzie z poprzedniego roku lub roczna deklaracja PIT za rok poprzedni lub potwierdzenia opłacenia podatku od najmu za 3 ostatnie miesiące.
  • Getin Bank – potrzebujemy aby wynajem był od 6 miesięcy ale umowa na czas obowiązywania najmu + 3 miesiące. Dokumentacja do przedstawienia jest standardowa czyli PIT za rok poprzedni ale, który obejmuje przynajmniej pół roku. Dodatkowo umowy najmu wraz z potwierdzeniem wpływów za 6 miesięcy i nr kw wynajmowanej nieruchomości.
  • Santander Bank Polska – wymagane jest posiadanie minimum 6 miesięcy najmu. Podobnie jak przy innych formach zatrudnienia trzeba udokumentować minimum 2000zł netto. Dokumenty jakie są wymagane to: PIT za rok poprzedni z potwierdzeniem złożenia w US, oświadczenie klienta o dochodzie za ostatnie 6 miesięcy wraz z potwierdzeniem wpływów od najemców i  oświadczenie klienta o braku zaległości w podatkach.
  • Bank Pocztowy – najem jak najbardziej brany jest pod uwagę jednak wymagane jest aby trwał nieprzerwanie od minimum 12 miesięcy i na 6 miesięcy do przodu.  Bank wyliczy średnia z takiego okresu a do udokumentowania dochodu wymagane są takie dokumenty: umowy najmu wraz z aneksami, oświadczenie klienta, że najem nie został wypowiedziany wraz z informacją o sposobie ponoszenia kosztów eksploatacyjnych. Również w takim oświadczeniu ma się znaleźć informacja o statusie prawnym nieruchomości. Do tych dokumentów bank wymaga jeszcze pełny wyciąg z konta z 12 miesięcy.
  • Ikano Bank – minimalny okres wynajmu nieruchomości to 6 miesięcy. Dokumentowanie dochodu odbywa się na podstawie: umowy najmu z ostatnich 6 miesięcy, PIT za rok poprzedni w zależności czy rozlicza się jako firma czy prywatnie i dowody płatności składek do US za bieżący rok. Jeśli wynajem prowadzony jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i kwota powyżej 50tys zł  to dodatkowo trzeba pokazać niezaleganie z podatkami w US.
  • Alior Bank – wystarczy już 3 miesiące najmu. Nie jest wymagany PIT czy wpływy na konto ale bank ten wymaga aby wnioskodawca był właścicielem nieruchomości. Dokumenty do dostarczenia to potwierdzenia zapłaty podatków i aktualne umowy.
  • BOŚ Bank12 miesięcy to minimalny okres wymagany przez bank do udokumentowania aby przyjąć ten dochód. Dokumenty jakie trzeba przedstawić to PIT za rok poprzedni, bieżące podatki za rok obecny, nr księgi wieczystej i wyciągi za pełne 12 miesięcy lub umowa najmu wraz z oświadczeniem, że rozliczenie jest gotówkowo.
  • ING Bank – bank ten wymaga aby umowy najmu były od minimum 12 miesięcy. Dokumenty jakie potrzeba przedstawić to standardowo PIT za rok poprzedni i aktualnie obowiązujące umowy wraz z aneksami.
  • BNP Paribas – akceptuje umowy wynajmu jeśli są od minimum 12 miesięcy i dodatkowo ostatnia umowa jest podpisana od minimum 3 miesięcy. Co do dokumentów to PIT za rok poprzedni i podatki za okres bieżący nie ujęty w zeznaniu rocznym lub wpływy za 12 miesięcy z tytułu wynajmu. Trzeba przedstawić też aktualne umowy najmu wraz z nr kw(w przypadku braku kw może być zaświadczenie ze spółdzielni). Wnioskodawca musi być też jedynym właścicielem nieruchomości aby przyjąć ten dochód.
  • PEKAO SA – informacja wkrótce

w przypadku zainteresowania lub jakiś nietypowych pytań zapraszam do kontaktu.

Marek Kozera

787976915

kozerus@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.