Facebook Pagelike Widget
zBLOGowani.pl
Dla kogo pożyczka online?

Każdy, kto kiedykolwiek ubiegał się o kredyt w banku wie, jak jest to trudne i jak mocno obwarowane różnego rodzaju warunkami do spełnienia. Zupełnie inaczej rzecz się ma w przypadku szybkich pożyczek online udzielanych przez instytucje pozabankowe. Ta usługa zyskała sobie bardzo dużą popularność właśnie dzięki dużej dostępności. Aby z niej skorzystać, nie trzeba wykazywać żadnych dochodów. Instytucje kredytowe nie weryfikują zaświadczeń o zarobkach od pracodawców, a co za tym idzie nie badają zdolności kredytowej swoich klientów jak to robią banki, dla których jest to element standardowej procedury.

Inaczej też niż przy bankowych kredytach, zwłaszcza tych na duże kwoty, przy szybkich pożyczkach nie jest wymagany żaden wkład własny. Zresztą w tym przypadku byłoby to dość absurdalne, w końcu szybkie pożyczki udzielane są na kwoty rzędu kilkuset do kilku tysięcy złotych. Odpada więc w tym momencie kolejny wymóg, którym obwarowane są bankowe kredyty, a który utrudnia do nich dostęp. Tym, co jeszcze nie jest weryfikowane przez pozabankowe instytucje kredytowe jest poziom zadłużenia pożyczkobiorcy.

Banki sprawdzają go często sięgając do danych zawartych w Biurze Informacji Kredytowej, czyli tak zwanymi bik-u. Są w nim wymienieni wszyscy, którzy kiedykolwiek zaciągali kredyt albo pożyczkę w banku albo w skok-u. Informacje dotyczą między innymi wysokości długu i terminowości spłat. Taka dokładna weryfikacja jest zupełnie niepotrzebna firmom pożyczkowym, przede wszystkim ze względu na to, o czym już wcześniej była mowa, a mianowicie na niskie kwoty pożyczek. Zwykle nawet osoba dość mocno zadłużona jest w stanie spłacić szybką pożyczkę, gdy jej sytuacja finansowa się poprawi. Wychodząc naprzeciw takim klientom z problemami, instytucje pożyczkowe proponują odwlec termin spłaty jak najdalej. Zwykle sięgać on może maksymalnie roku. W ciągu tego czasu można poprawić swoją sytuację i spokojnie spłacić dług, nawet wcześniej niż w umówionym terminie, jeżeli akurat będzie się miało taką możliwość.

Jak widać podstawowym aspektem dostępności do szybkich pożyczek online jest to, że instytucje pożyczkowe nie badają zdolności kredytowej. W konsekwencji każdy, kto zgłosi się do nich z dowodem osobistym może taką pożyczkę uzyskać, bez względu na czy ma w danym momencie środki na jej spłatę, czy też nie. Z tym że warunkiem do spełnienia jest posiadanie polskiego obywatelstwa i pełnoletności, co jest oczywiste mając na uwadze to, że trzeba okazać dowód osobisty przy składaniu wniosku o udzielenie pożyczki. Dzięki takiemu elastycznemu podejściu do kwestii pożyczania pieniędzy instytucje kredytowe zyskały sobie bardzo dużo zwolenników wśród osób o różnym statusie społecznym i różnych źródłach utrzymania. Korzystają z nich zarówno ludzie młodzi, którzy zarabiają wprawdzie nie najgorzej, ale potrzebują w danym momencie większej ilości pieniędzy na jakiś pilny wydatek. Nie boją się z nich korzystać również osoby starsze, utrzymujące się z emerytury, które potrzebują w danej chwili więcej pieniędzy na zaspokojenie swoich potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *