Facebook Pagelike Widget
Akceptowana przez banki maksymalna liczba kredytów hipotecznych

Starając się o kilka kredytów hipotecznych w tym samym czasie lub na przestrzeni dłuższego okresu musimy mieć na uwadze, że banki mają określoną maksymalną liczbę aktualnie spłacanych hipotek.  Wynika to z tego, że przy większej liczbie posiadanych nieruchomości staje się to sposobem na życie poprzez wynajem.

Oczywiście są sytuacje gdzie rodzina mając i spłacając kredyt na mieszkania postanawia przenieść się do większego lub też wybudować dom i w takiej sytuacji bank nie może nam tego zabronić jednak jeśli mamy już większe mieszkanie i kupujemy kolejne to bank zapyta się czy nie jest to mieszkanie specjalnie na cele inwestycyjne. Nie byłby to problem gdyby nie fakt, że kredyty mieszkaniowe przeznaczone są zazwyczaj na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych a nie finansowych. Można próbować tłumaczyć bankowi na co nam kolejna nieruchomość ale w kilku będziemy musieli odpuścić bo jasno jest określona ilość spłacanych kredytów pod zabezpieczenie. Jeśli zapytacie skąd bank będzie o tym wiedział to wszystko widać w raporcie bik i jak nie system to analityk odrzuci nasz wniosek.

Poniżej podsyłam Wam zestawienie, które porządkuje dostępną ilość maksymalną kredytów hipotecznych w bankach.

W kilku bankach nie ma formalnych ograniczeń, a wszystko opiera się na indywidualnych decyzjach analityka i dużo zależy od sytuacji.

Alior Bank Bank ten nie ma w procedurach maksymalnej liczby kredytów hipotecznych. Analityk bazuje na zdolności i jeśli klient ją ma to może zaciągnąć kolejne zobowiązania.
BNP Paribas Standardowo są to tylko 2 kredyty hipoteczne jednak ostateczną decyzję podejmuje analityk.
BOŚ Bank Nie ma w polityce kredytowej maksymalnej liczby kredytów hipotecznych i jak w większości przypadków decyduje analityk
CITI Handlowy Bank ten rozróżnia klientów w zależności do jakiej grupy zostaną zakwalifikowani. Klienci zamożni czyli Gold/CPC mogą spłacać maksymalnie 4 kredyty w tym 2 w CITI Bank. Klient standard tak zwany Priority może mieć tylko 2 kredyty hipoteczne.
Credit Agricole Brak maksymalnej ilości kredytów hipotecznych. Wszystko zależy od zdolności kredytowej i oceny przez analityka.
ING Bank Brak maksymalnej ilości kredytów hipotecznych. Podobnie jak w innych bankach decyduje analityk na postawie sytuacji klienta. Bank ten nie jest w stanie procesować kilku wniosków w tym samym czasie.
mbank Klient może mieć maksymalnie 4 kredyty hipoteczne, przy czym:

  • przy trzecim kredycie wymagany wkład własny zostanie podniesiony o 20% w stosunku do standardu,
  • przy czwartym kredycie wymagany wkład własny zostaje podniesiony o 30% w stosunku do standardu,
Millennium Bank Bank ten aktualnie standardowo akceptuje posiadanie tylko 2 kredytów hipotecznych. Jednak są sytuacje kiedy analityk zgadza się na 3ci kredyt z tym, że badana jest wtedy całościowa sytuacja klienta. Wpływ na decyzję mają przyznane kwoty i zdolność kredytowa jak również cel.
PEKAO Bank Hipoteczny Bank ten akceptuje posiadanie tylko 1 kredytu hipotecznego.
PEKAO SA Maksymalnie 2 kredyty hipoteczne razem z wnioskowanym.
PKO BP Nie ma w polityce kredytowej zapisu dotyczącego maksymalnej liczby posiadanych kredytów hipotecznych. Wszystko zależy od analityka.
Bank Pocztowy brak informacji
Santander Bank Bank ten akceptuje posiadanie 3 kredytów hipotecznych i każdy kolejny to powód do decyzji odmownej.

Zapraszam do kontaktu w razie pytań.
Zestawienie oczywiście nie musi pokrywać się z tym co uda nam się uzyskać w banku. Jest jedynie podpowiedzią jak to mniej więcej wygląda. Banki też często zmieniają politykę lub mają uproszczone procedury dla swoich klientów i w takich przypadkach może to całkiem inaczej wyglądać.

Marek Kozera

kozerus@gmail.com

787976915

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.