Prowizja od kredytu gotówkowego

Jednym z kosztów kredytu gotówkowego jestprowizja,którą bank od nas pobiera za sam fakt udzielenia pożyczki.Niestety wielu kredytobiorców nawet nie zwraca uwagi nawysokośćprowizji korzystając z bankowych usług. Koszt ten może sięgać
nawet ponad 10 % pożyczanej kwoty pieniędzy. Łatwo więc policzyć ile
wyniesie, a tym samym o ile więcej należy zwrócić bankowi
oprócz pożyczonego kapitału i odsetek.

Koszt kredytu gotówkowego (bądź pożyczki
gotówkowej) zależy od czterech czynników, do
których należą: oprocentowanie nominalne pożyczki (czyli
odsetki), opłata
przygotowawcza, ubezpieczenie, a także prowizja
dla banku.
Oprocentowanie nominalne nie może przekroczyć czterokrotności
obowiązującej stopy lombardowej NBP (Narodowego Banku Polskiego). W
ostatnich latach jest ona na bardzo niskim poziomie więc banki niewiele
są w stanie zarobić na odsetkach, dlatego pobierają spore prowizje.

Wysokość prowizji od
kredytu gotówkowego
zależy od kwoty pożyczki
zaciąganej przez konsumenta – wynosi określony procent od pozyskiwanego
kapitału. Czasem można zauważyć jak bank obniża w ramach promocji
wysokość oprocentowania nominalnego, jednak podnosi prowizję i w efekcie pożyczka kosztuje nas tyle samo.

O wysokości prowizji banki informują w tabeli opłat, każdy może więc sprawdzić na jakim poziomie jest ten
konkretny koszt pożyczki. Oprócz tego bardzo często (np. w
reklamach) można się spotkać z podawanym przez instytucje bankowe
reprezentatywnym przykładem. Należy też mieć na uwadze, że prowizja
jest często wyliczana indywidualnie dla danego wniosku
kredytowego.
Na
jej wysokość mogą mieć wpływ takie czynniki jak: kwota pożyczki, okres
kredytowania, wewnętrzna polityka kredytowa banku, a nawet
ubezpieczenie.

Poszukując dla siebie najlepszej oferty kredytu gotówkowego
powinniśmy brać pod uwagę wszystkie cztery czynniki mające wpływ na
koszt pożyczki, a więc: oprocentowanie nominalne, opłatę
przygotowawczą, ubezpieczenie
oraz prowizję. Dlatego w krajach Unii Europejskiej wprowadzono wskaźnik
kosztu kredytu, który bierze pod uwagę wszystkie te składowe,
określając
całkowitą cenę każdej pożyczki w stosunku rocznym. Mowa o RRSO
czyli rzeczywistej rocznej
stopie oprocentowania
. Dzięki tej wartości jesteśmy w
stanie porównać różne oferty pożyczek,
sprowadzając je wszystkie do wspólnego mianownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *